Priser og betaling

Priser 2019

Voksen: 2500 kr
Jubamedlem 4- 12 år: 800 kr
Jubamedlem 12-17: 1200 kr
Barn/ungdom som ikke er medlem under 18 år: 2500 kr
Barn 0-3 år: 300 kr

Dette inkluderer overnatting, mat og alle aktiviteter. Noen få aktiviteter har inngangsbilletter som koster ekstra, men alle disse er frivillige å være med på og vil ha gode alternativer (som ofte er bedre enn det som koster penger 🙂 ).

 

 

Betaling
Vi ber om at betaling gjøres så fort som mulig etter påmelding, men senest 10. juli.

Betaling settes inn på kontonummer:  1503.14.71882
Betalingen merkes med aktivitetsleir ‘deltagernes navn’.